CFP: Zbrodnie – historia, społeczeństwo, kultura i media

Po raz kolejny – czwarty już – zapraszamy do udziału w konferencji , w której chcemy poruszyć problematykę zbrodni, zbrodniczości etc. Dyskursy dotyczące najróżniej pojmowanych zbrodni dominują we współczesnych mediach informacyjnych i społecznościowych, a gdy wpisać w wyszukiwarkę Google hasło „zbrodnia”, pojawiają się najrozmaitsze odniesienia – od definicji czynu, poprzez jego (pop)kulturowe zapisy czy artystyczne (re)interpretacje, aż do kontekstów psychologicznych, kryminalistycznych, socjologicznych, historycznych czy filozoficznych. Tak ogromna rozpiętość tematyczna zdecydowanie prowokuje do naukowego namysłu. Dlatego organizatorzy konferencji zapraszają do podjęcia wieloparametrowej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

 • współczesne media i social media wobec zbrodni; zbrodnia jako sensacja;
 • dokumenty typu true crime, podcasty etc.;
 • historie zbrodni;
 • literatura kryminalna w Polsce i na świecie, narracje kryminalne, autorzy kryminałów;
 • kultura a zbrodnia (literatura, film, seriale, gry wideo, komiksy itp.);
 • ofiary i zbrodniarze;
 • mitologia zbrodni;
 • historia zbrodni: tyranie, ludobójstwo, zbrodnie wojenne;
 • seryjni, wielokrotni i masowi mordercy;
 • fikcyjne i autentyczne biografie detektywów, śledczych, detektywów-amatorów;
 • zbrodnie w historii; miejsca zbrodni i pamięć o nich;
 • zbrodnie a religia;
 • polityka a zbrodnia;
 • prawo wobec zbrodni;
 • zbrodnie nienawiści;
 • psychopatologia zbrodni: profilowanie psychologiczne, szaleństwo zbrodniarzy, zbrodnia jako transgresja, wiktymologia;
 • afektywność zbrodni: fetyszyzacja zbrodniarzy, zbrodniarze-celebryci, zbrodnie z afektu, zbrodnicze rytuały;
 • szantaże, wymuszenia, fałszerstwa, etc.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres zbrodnie.ekonferencja@gmail.com mija 21 maja 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu, afiliacja” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Opłata konferencyjna wynosi 160 PLN. Organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.

Strona konferencji: http://www.konferencjazbrodniarzeiofiary.wordpress.com

Organizatorzy:

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)